• 5 ธันวาคม วันพ่อแห่งชาติ

  ทีฆายุโก โหตุมหาราชา

  ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ข้าพระพุทธเจ้า เครือข่ายเด็กไทยไม่กินหวาน

  Read More
 • รู้ทันต้องอ่อนหวาน

  Less Sweet Healthy Teeth
 • อาหารเสริมตามวัยสำหรับทารก

  อาหารอื่นที่ทารกได้รับเป็นมื้อนอกเหนือจากนมแม่หรือนมผสมเพื่อให้ทารกได้รับสารอาหารครบถ้วนและพอเพียงสำหรับการเจริญเติบโต ช่วยให้ทารกปรับตัวจากการกินอาหารเหลวเป็นอาหารกึ่งแข็งกึ่งเหลว
 • โภชนาการ

  การส่งเสริมโภชนาด้วยการให้ความรู้ความเข้าใจ เกี่ยวกับอาหารและสารอาหารอย่างถูกต้อง จะช่วยให้เลือกอาหารที่บริโภคได้อย่างเหมาะสม มีคุณค่าครบถ้วนตามความต้องการของร่างกาย
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 01
 • 02
 • 03
 • 04
 • 05
 • 06
 • 07
 • 08

รู้จักเรา เครือข่ายเด็กไทยไม่กินหวาน

เครือข่ายเด็กไทยไม่กินหวานเป็นเครือข่ายองค์กรและบุคคลหลายกลุ่ม ที่เน้นรณรงค์ให้เด็กๆ ลดการกินหวานให้พอดีกับความต้องการของร่างกาย เครือข่ายฯ เกิดจากการรวมกุล่มของทันตแพทย์ กุมารแพทย นักโภชนาการ และนักวิชาการอิสระหลายสาขา โดยเริ่มต้นช่วงปลายปี พ.ศ. 2545 จากการสนับสนุนของสำนักงานกองทุนสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ซึ่งนำความรู้เรื่องโรคภัยจากการกินหวานมาเผยแพร่สู่สังคม เพราะมีข้อมูลสำรวจว่าเด็กไทยในปัจจุบันจำนวนมากได้รับน้ำตาลจากการกินขนม นมหวาน นมเปรี้ยว และน้ำอัดลม มากเกินกว่าที่ควร ส่งผลให้เด็กไทยเป็นโรคอ้วนมากขึ้น ซึ่งจะมีโรคแทรกซ้อนอื่นๆ ตามมาอีก

ข่าวสาร และ กิจกรรม

 • Default
 • Title
 • Date
 • Random

เรื่องน่ารู้

 • โปรแกรมคำนวณน้ำตาลจากกรัมเป็นจำนวนช้อน
 • คู่มือ / ข้อแนะนำ
 • รายงาน / การศึกษา

Facebook

Poll

ปริมาณน้ำตาลที่ควรบริโภคต่อวัน
 • Votes: (0%)
 • Votes: (0%)
 • Votes: (0%)
 • Votes: (0%)
 • Votes: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:
 
Powered by Sexy Polling